Oplossingen

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Inmiddels zijn vele, en vaak ook goed betaalbare, opties op de markt gekomen. Zowel voor de kortlopende als voor de langdurige arbeidsongeschiktheid.
 
Er zijn verschillende oplossingen voor het opvangen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Deze oplossingen voorzien veelal in een uitkering van twee jaar. Zo is het mogelijk een verzekering bij het UWV af te sluiten, dan ben je op dezelfde manier verzekerd als een werknemer. Je krijgt dan twee jaar lang een uitkering van 70% van het verzekerde inkomen. Dit moet je wel binnen 13 weken na oprichting van je bedrijf regelen.
 
Je kunt je ook aansluiten bij een broodfonds of een schenkkring. Dit zijn collectieve voorzieningen voor en door zelfstandig ondernemers. Een broodfonds bestaat uit een kleine groep ondernemers maximaal 50 personen. Samen dragen zij het risico van arbeidsongeschiktheid. Deelnemers leggen elke maand een bedrag in. Als lid ontvangt je bij ziekte twee jaar een uitkering. 

 Bij een schenkkring is de groep niet gelimiteerd, deelname is daarmee anoniemer dan bij een broodfonds. Bij sommige aanbieders kun je de uitkeringstijd uitbreiden tot vijf jaar. Schenkkringen werken, in tegenstelling tot een broodfonds, met onafhankelijke arbo-artsen. Zij stellen het percentage arbeidsongeschiktheid vast en begeleiden de zieke deelnemer terug naar werk.
 
Je kunt ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met een uitkering van maximaal twee jaar. Of je creëert zelf een buffer op je spaarrekening.
 
Er zit nogal wat verschil in de hoogte van de maandelijkse uitkeringen, de uitkeringsduur en de maandelijkse inleg of premie bij de verschillende aanbieders. Om te komen tot de keuze welke voorziening of verzekering jou het beste past, is het belangrijk deze verschillen naast elkaar te leggen, zodat je een goede afweging kunt maken.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Gelukkig herstelt meer dan 95% binnen een aantal jaren, maar het kan ook gebeuren dat je blijvend arbeidsongeschikt raakt. Om je inkomen te regelen bij blijvende arbeidsongeschiktheid kun je een WIA verzekering afsluiten bij het UWV. Ook dan ben je, net als de regeling bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van het UWV, op dezelfde manier verzekerd als een werknemer in loondienst.
 

 Je kunt ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met een wachttijd van twee jaar. Je kunt ervoor kiezen deze verzekering te combineren met een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsvoorziening bij een schenkkring of een broodfonds. Deze voorziening dekt dan je inkomen tijdens de wachttijd van de verzekering.

Buffer

 Helaas weet je nooit hoe het in het leven loopt. Je kunt altijd onverwacht zonder opdrachten komen te zitten. Ook dit is een reëel ondernemersrisico voor zelfstandig ondernemers. Het is belangrijk om voor deze onverwachte momenten een buffer te creëren. 

Dit kun je doen door zelf een spaarrekening te openen en daar structureel geld op te zetten. Je kunt dit ook op een andere manier regelen, bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een gezamenlijk initiatief. 

Pensioen

 Een zelfstandig ondernemer wil ook zorgeloos met pensioen kunnen gaan. Om dit te kunnen doen dien je ook geld opzij te zetten. Dit kan door zelf een pensioenrekening te openen of door je aan te sluiten bij een collectief. Het is verstandig hier tijdig over na te denken en dit te regelen.

Terug